Gebruik van O-nummerplaat (in Vlaanderen)

Bronnen:

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/kentekenplaten/oldtimer_nummerplaat
KB 17 juni 2013


Omdat er via diverse kanalen wel eens grondige discussies worden gevoerd omtrent het correct of foutief gebruik van de O-nummerplaat wordt op deze pagina alle wetgeving in kaart gebracht.

Weet dat een oldtimer ook op dagelijkse plaat kan ingeschreven worden als je dat wil...


Vooraleer de problematiek te bespreken moet het volgende worden duidelijk gemaakt. Door diverse staatshervormingen zijn bevoegdheden in België over diverse niveaus verdeeld:
- de inschrijving van de wagen (DIV) is een federale materie (dus onze nummerplaat)
- de verkeersbelasting (inclusief BIV) is een gewestelijke materie


Dat wil zeggen dat op vandaag:
- een wagen vanaf 30 jaar kan ingeschreven worden met een O-nummerplaat;
- geniet van de forfaitaire verkeersbelasting en BIV 


De regeling geldt niet voor voertuigen van de categorie L (motorfietsen, bromfietsen, driewielers, vierwielers), zij kunnen vanaf 25 jaar nog steeds als oldtimer worden ingeschreven.


Wat is een oldtimer?
Het is een voertuig dat al meer dan 30 jaar in gebruik is en dat ingeschreven is onder een kentekenplaat waarvan de groep letters begint met « O ».
Tot juni 2013 bleef het gebruik van een oldtimer met O-plaat verplicht beperkt tot proefritten binnen een straal van 25 kilometer, tussen zonsopgang en –ondergang en in het kader van een toegelaten manifestatie of om zich naar de toegelaten manifestatie te begeven.
Sinds juli 2013 mogen oldtimers dag en nacht rijden. Dit hoeft niet langer binnen de context van een behoorlijk toegelaten manifestatie te zijn.


Verboden gebruik (gepubliceerde tekst in Belgisch Staatsblad)
Sinds 1 juli 2013 is een oldtimer uitgesloten van volgend gebruik:
- Commercieel gebruik: elk gebruik dat bedoeld is voor of gericht is op zakelijk of persoonlijk financieel gewin;
- Professioneel gebruik: elk gebruik ten behoeve van de beroeps-uitoefening of de bedrijfsvoering;
- Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
- Bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijk-gesteld gratis vervoer;
- Gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventie-opdrachten.


Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:
- oldtimermanifestaties,
- proefritten binnen een straal van 3km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.


Wat met de verzekering?
We zijn ons ervan bewust dat elke maatschappij haar eigen voorwaarden stelt. Deze zijn meestal strenger dan de voorwaarden m.b.t. de O-nummerplaat zelf. We raden jullie aan de polisvoorwaarden goed na te lezen zodat je tot geen verrassingen komt te staan. M.a.w. zijn dus geen wettelijke vereiste doch soms wel van verzekeringsmaatschappij:
- kilometerbeperking
- O-plaat kan enkel verzekerd wordt mits ook een dagelijkse wagen verzekerd is, of attest van gebruik van bedrijfswagen


Tarieven jaarlijkse verkeersbelasting oldtimers (Vlaanderen)
- Vanaf 1/1/2023: auto's: 99,99€ (1ste indexering op 1/7/2024)

                  moto's > 251cc: 69,17€ (vanaf 1/7/2023 tem 30/6/2024)

- Geen teruggave bij schrapping nummerplaat

Tarieven eenmalige BIV bij inschrijving oldtimers (Vlaanderen)
- Forfait 53€ (tarief geldig vanaf 1/7/2023 tem 30/6/2024)

- Minister Diependaele beloofde de BIV niet te wijzigen


Bezwaar indienen
Als je niet akkoord gaat met een aanslagbiljet dat je ontvangen hebt, dan kun je daar een gemotiveerd bezwaarschrift tegen indienen binnen de 3 maanden na de derde werkdag die volgt op de verzenddatum die vermeld is op het aanslagbiljet. Tijdig indienen is erg belangrijk: laattijdige bezwaren zijn niet ontvankelijk en worden dus ook niet behandeld.


Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de betalingstermijn:
- Wil je zeker zijn? Betaal dan de volledige aanslag. Op die manier vermijd je achteraf nalatigheidsinteresten.
- Betaal je enkel het niet betwist gedeelte? Dan riskeer, je bij verlies in de procedure, nalatigheidsinteresten te moeten bijbetalen