LEZ-wetgeving

De spelregels voor de LEZ zijn gewijzigd door een beslissing van de Vlaamse Regering van 26/4/2024 waardoor oldtimers ouder dan 30 jaar de LEZ terug binnen mogen mits O-plaat en voorafgaandelijke, en éénmalige, registratie.


Op 16/5/2024 kwam dit in het Belgisch Staatsblad met onmiddellijke ingang. Daar de online tool voor de aanvragen nog niet op punt staan (verwacht vanaf 29/5/2024), wordt momenteel gekozen voor een manuele registratie.


Vallen onder de uitzonderingsregel voor oldtimers (dus met toegang tot LEZ):

 • de voertuigen die niet in België ingeschreven zijn die sedert meer dan dertig jaar in gebruik zijn genomen. De toegang geldt voor 5 jaar;
 • de voertuigen ingeschreven in België onder één van de kentekenplaten bedoeld in artikel 4, § 2 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, indien ze sedert meer dan dertig jaar in gebruik zijn genomen; het gaat hier over:
   • ouder zijn dan 30 jaar, en
   • ingeschreven zijn als oldtimer, en
   • een Belgische nummerplaat met 'O', '1-O' of een gepersonaliseerde nummerplaat bezitten

Je wagen mag niet gebruikt worden voor:

 • voor commercieel en professioneel gebruik
 • voor woon-werkverkeer of woon-schoolverkeer
 • voor bezoldigd vervoer en gratis vervoer dat is gelijkgesteld met bezoldigd vervoer van personen
 • als werktuig of werkmiddel, alsook niet voor interventieopdrachten.


Deze voertuigen moeten steeds geregistreerd worden bij de lokale overheden die een LEZ hebben ingevoerd. Je moet dus een aanvraag tot gratis registratie indienen bij de stad Antwerpen of Gent ten laatste één dag nadat je de LEZ bent binnen gereden.


Wat houdt de registratie in?

 • De registratie is GRATIS
 • Registreer ten laatste de dag nadat je de LEZ binnenreed, zo vermijd je een boete. Is het later? Vraag dan nog een laattijdige betalende registratie.
 • Registreren gebeurt op basis van kentekenbewijs of inschrijvingsbewijsREGISTRATIES ZIJN GELDIG VOOR ALLE VLAAMSE LEZ, DUS GENT EN ANTWERPEN


Antwerpen voorziet voor voertuigen ouder dan 40 jaar die niet voldoen aan de vrijstelling, maar die uitsluitend voor ceremonieel vervoer worden gebruikt, een aankoop van een toelating. Dit kan via deze link


Wat als je oldtimer niet voldoet aan de voorwaarden voor een vrijstelling?

Oldtimers die niet aan deze voorwaarden voldoen vallen verder onder het systeem van dagpassen, maximaal 12 per jaar.


Info en aanvraag dagpas Antwerpen via deze link

Info en aanvraag dagpas Gent via deze link