31/5/2024 * LEZ-REGISTRATIE KAN VOORTAAN ONLINE

UPDATE MBT OLDTIMERS IN LEZ

De online-tool om je oldtimer (vanaf 30 jaar met O-plaat) te registreren staat online. Voortaan zouden de tijdelijke oplossingen dus niet meer nodig zijn. Heb jij je oldtimer via de online-tool geregistreerd, laat ons zeker je ervaringen weten.


Nog eens heel kort de basisvoorwaarden:

- toegang is gratis mits eenmalige registratie (ten laatste de dag na het voor de 1ste keer binnenrijden)

- toegang is mogelijk voor oldtimers vanaf 30 jaar (vanaf datum 1ste inschrijving) EN O-plaat (of buitenlandse plaat)

- je toegang is onbeperkt in de tijd geldig

- je registratie is niet overdraagbaar op een ander voertuig van dezelfde titularis of op hetzelfde voertuig met een nieuwe titularis.

29/4/2024 * UITZONDERING LEZ GOEDGEKEURD DOOR RAAD VAN STATE

HEET VAN DE NAALD MBT OLDTIMERS IN DE LEZ

We zijn alweer een stapje verder We vernemen van Zuhal Demir dat de beslissing van de Vlaamse Regering is goedgekeurd door de Raad van State. Nu is het aan de steden Gent en Antwerpen.

26/4/2024 * LEZ WALLONIE VOORLOPIG VAN TAFEL

Wat we al ruime tijd geleden vernomen hadden, en is nu officieel. De plannen van Minister Céline Tellier werden door het Waalse Parlement goedgekeurd. Er komt dus vanaf 2025 geen algehele LEZ in Wallonië. Wat niet wil zeggen dat individuele steden of gemeenten niet zullen overgaan tot een eigen LEZ. Afwachten maar...

26/4/2024 * UITZONDERING LEZ NOG NIET INGEVOERD !!

In februari trok Red de Oldtimer naar het kabinet van Vlaams Minister Zuhal Demir, in persoon van Jurgen. Daar werd persoonlijk en rechtstreeks nogmaals het voorstel op tafel gelegd om het Brussels model te kopiëren naar Vlaanderen. De Minister had hier oor naar en zorgde ervoor de Vlaamse Regering dit nu ook heeft goedgekeurd. Nu moet het voorstel nog naar de Raad van State, waarna het door de steden dient ingevoerd te worden. Rijd vooral nu nog niet zomaar de LEZ binnen met uw oldtimer!

19/4/2024 * UITZONDERING LEZ GOEDGEKEURD DOOR VLAAMSE REGERING

Geen woorden maar daden!

BELANGRIJK NIEUWS MBT LEZ

Na ons laatste overleg op het kabinet bij minister Demir kregen wij al hoopgevende signalen. Onze aanpak en inspanningen werden eveneens gesteund door minister Diependaele.

Gisteren stemde de Vlaamse Regering uiteindelijk een opening goed mbt oldtimers binnen de LEZ. Binnenkort zal info hieromtrent beschikbaar zijn en houden wij jullie uiteraard op de hoogte. Wij laten de minister hierover zelf eerst communiceren.

13/4/2024 * RDO IS VANDAAG 5 JAAR ACTIEF

Ondertussen zijn we al 5 jaar actief met Red de Oldtimer vzw. Op 13 en 14 april 2019 reden we onze rouwstoeten. Op dat moment voelden we dat er een verfrissing nodig was, iets nieuws om de belangen van de oldtimereigenaars te verdedigen.

Zowel voor als achter de schermen zijn we actief. We behandelen alle topics van het landschap van LEZ tot keuring en verkeersbelasting. Alternatieve brandstoffen zijn momenteel een speerpunt van onze vzw. Dagelijks komen vragen binnen over allerhande onderwerpen. We trachten de mensen maximaal te helpen en/of bij te staan.

We willen vooral laagdrempelig zijn, toegankelijk voor elke oldtimer.

Bij deze bedanken we reeds alle leden, supporters, sponsors, partners, politici waarmee we in gesprek mochten gaan... maar niet te vergeten: bedankt aan alle bestuursleden en ambassadeurs die in de voorbije 5 jaar belangeloos hun handen uit de mouwen hebben gestoken. Alles voor de oldtimerwereld, alles voor het algemeen belang. Wij gaan verder en blijven hopen op oplossingen...

5/4/2024 * RDO-STAND OP VERNIEUWD SALON IN ANTWERPEN

24/3/2024 * RDO STEUNT OLDTIMERACTIE IN ANTWERPEN

23/3/2024 * RDO OP OLDTIMERBEURS GENK

RDO is dit jaar terug van de partij op de Oldtimerbeurs in Genk. Twee dagen lang kan je op onze RDO-stand terecht met je vragen en/of opmerkingen. Altijd welkom!

14/3/2024 * DAN TOCH GEEN ALGEMENE WAALSE LEZ

** NIEUWS MBT LEZ WALLONIE **

We vernemen dat Wallonië alsnog geen algemene LEZ zal worden. Waals Minister van Milieu, Céline Tellier (Ecolo) vindt het voorstel op basis van een studie van het ISSeP (Institut Scientifique de Service Public) buiten proportie en wil overschakelen naar het Vlaams systeem waarbij steden een LEZ kunnen invoeren indien ze dit nodig achten.

Het nieuwe decreet moet nog voorgesteld worden, maar dit is al relatief goed, of lees: minder slecht, nieuws. Een algemene LEZ zou de samenstelling van het wagenpark ferm schade toe brengen, waaronder onze oldtimers. Er was nog altijd geen uitwerking hoe men onze oldtimers ging aanpassen.

We zijn benieuwd wat het worden zal, maar hopelijk denken de Walen wel aan een uitzondering voor onze oldtimers in hun LEZ.

Bron: https://tellier.wallonie.be/.../qualite-de-lair--la...

Ter illustratie een kaart waarin het talrijke groen in Wallonië zichtbaar wordt en een algemene LEZ dus zeker niet verantwoord zou kunnen worden.

Omtrent de herkeuring bij een erkend garagist contacteerden wij het kabinet van Vlaams Minister Lydia Peeters. Het voorstel is onlangs goedgekeurd door de Vlaamse Regering maar moet nog uitgewerkt worden binnen het Vlaams Parlement. We wezen hen op de specifieke noden voor onze oldtimersector. Benieuwd of ze dit oppikken. Men hoopt na het paasreces concrete informatie te kunnen geven. Wordt vervolgd...

6/3/2024 * RDO WIL OVERLEG MBT HERKEURING BIJ GARAGISTEN

5/3/2024 * BEPAALDE HERKEURINGEN VOORTAAN BIJ GARAGIST

4/3/2024 * MASSALE TERUGSTUREN VAN O-PLATEN IN 2023?

Vandaag kregen wij via het kabinet van Vlaams Minister Matthias Diependaele de cijfers binnen van het aantal inschrijvingen die vallen onder het forfaitair oldtimertarief (dus met en zonder O-plaat).

Hiermee zien we dat alle maatregelen van de vorige jaren ons oldtimerbestand onder druk zet. Het tijdperk van de invoeringen van de LEZ en de technische keuring werden door de eigenaars blijkbaar nog redelijk geduld, maar de verhoging van de verkeersbelasting in 2023 lijkt de druppel te zijn die de emmer deed overlopen.

Daarom onze vraag naar de verschillende kabinetten Lydia Peeters, Zuhal Demir, Georges Gilkinet en Matthias Diependaele: wees milder en fairder voor ons oldtimerbestand of alles verdwijnt voor eeuwig naar de verdoemenis. Heb respect voor ons mobiel erfgoed!

28/2/2024 * RDO TREKT NAAR KABINET DEMIR

Vandaag nam Jurgen een dag verlof en trok richting Brussel. We hadden afspraak op het kabinet van Zuhal Demir (N-VA) omtrent de uitzondering voor oldtimers binnen de LEZ. De algemene toestand werd besproken vanuit politiek oogpunt, maar ook vanuit de situatie waarin vooral inwoners beland zijn.

Er werden vanuit beide kanten mogelijke oplossingen op tafel gelegd en geëvalueerd.

Als afsluit beloofde het kabinet de mogelijkheden te gaan nazien om het Brussels model te gaan kopiëren naar Vlaanderen, dwz gratis toegang zonder registratie voor oldtimers van minimum 30 jaar met O-plaat. De Minister beloofde ons, en gaf haar adviseur de opdracht, dat op zo kort mogelijke termijn te doen.

Een vergadering op zich levert nooit direct oplossingen op, maar kan het beleid proberen sturen. En die indruk hadden we vandaag wel, zonder garanties uiteraard. Ook wij beseffen dat verkiezingen op komst zijn, maar RDO probeert mee te surfen op die flow. Geen woorden, maar daden van onze kant.

Ondertussen was er ook telefonisch contact met Minister Diependaele. Dit wordt via mail verdergezet.

23/2/2024 * RDO TE GAST BIJ DE RAMMELKASN

21/2/2024 * RDO OP FLANDERS COLLECTION CARS IN GENT

Bij deze willen we de organisatie van de Gentse oldtimerbeurs, onder leiding van Kobe, bedanken voor hun gastvrijheid. We ontmoetten heel veel interessante contacten en zijn er graag volgend jaar ook terug bij.

21/2/2024 * ONLINE MEETING MET STUDIEDIENST N-VA

Deze voormiddag hadden we een online meeting met de studiedienst van N-VA omtrent hun visie op de LEZ, en meer bepaald dan voor oldtimers.

Na 5 jaar RDO-werk geeft het een voldoening dat de partij eindelijk nadenkt omtrent de zin en de houdbaarheid van de LEZ. Vooral op lokaal vlak schiet men wakker...

Anneleen Van Bossuyt (Gent) komt er openlijk voor uit om de afschaffing van de LEZ als verkiezingspunt op de agenda te zetten in Gent.

Bron: https://www.standaard.be/cnt/dmf20230802_95897596

Koen Kennis (Antwerpen) maakt duidelijk dat hij voorstander is van een uitzondering voor oldtimers.

Mathieu Cockhuyt (voorzitter Jong N-VA Gent en medewerker bij Valerie Van Peel) is oldtimerliefhebber en laat ook weten geen voorstander te zijn van het feit dat oldtimers geïmpacteerd worden door de LEZ.

We volgen dit verder op en laten het jullie zeker weten als we nieuws hebben. We rekenen erop dat ze open kaart spelen met de oldtimereigenaars.

9/2/2024 * WAT KOST EEN RITJE VOOR EEN LEZ-INWONER,

We simuleerden eens wat een oldtimerritje kost voor een LEZ-inwoner, rekening houdende dat hij max 12 keer de LEZ mag verlaten en daarvoor telkens een dagpass van 35€ moet aanvragen en betalen. Dit kunnen we toch geen normale toestanden meer noemen Zuhal Demir, Lydia Peeters, Matthias Diependaele, Georges Gilkinet? Naast de landbouw zit ook de oldtimer onder een lasagna aan maatregelen. De lokale politiek in Antwerpen is eveneens vragende partij voor een uitzondering voor haar inwoners. Voorzie een mogelijkheid in het Vlaams decreet en maak de oldtimerhobby terug betaalbaar.

12/1/2024 * RDO TE GAST BIJ WESTHOEK OLDTIMER CLUB

27/12/2023 * OPROEP NAAR GEDUPEERDEN DOOR NIEUWE LEZ-REGELS

Oproep mbt LEZ Antwerpen. Wie als inwoner rechtstreeks beïnvloed is, en ons toekomstige reactie op de nieuwe LEZ-regels wil ondersteunen, mag ons mailen via reddeoldtimer@outlook.com.

Vanaf 27/4/2024 worden alle oldtimers vanaf 30 jaar gebonden door dagpassen, dit belemmert sterk de instandhouding van ons mobiel erfgoed en de rechtszekerheid van de burgers. RDO wil dit verder en algemeen aanklagen.

22/12/2023 * RDO ONTMOET TOM VANDENKENDELAERE

Overleg voeren we met Red de Oldtimer vzw op alle niveaus: stedelijk, provinciaal, gewestelijk en federaal. Maar dankzij Tom Vandenkendelaere hebben we ook onze rechtstreekse link naar het Europees niveau. Overleg moet je overal voeren!

21/12/2023 * DEZE ATTENTIE NEMEN WE MAXIMAAL MEE

Leuke herinnering aan het CLASSIC EVENT Waregem waar we een mooi kunstwerk mochten ontvangen van Koen's FINE ART. Dit gaan we zeker en vast koesteren!

14/12/2023 * RDO DOET OPROEP TOT POLITIEKE ACTIE INZAKE LEZ

Red de Oldtimer vzw blijft zich achter de schermen inzetten voor de belangen van alle oldtimereigenaars. Op een mail van een eigenaar aan diverse mailadressen binnen Antwerpen, met o.a. RDO in cc, hebben we deze aanvulling en steunbetuiging geformuleerd. We hebben er gebruik van gemaakt om erop aan te dringen om initiatieven te ondernemen. Zuhal Demir, maak hier aub nog een zaak van alvorens in verkiezingsmodus te gaan. Mits wat kleine wil is een oplossing perfect realiseerbaar!

9/12/2023 * RDO OP BEZOEK BIJ CADYCARS IN IEPER

Met enkele RDO-volgers trokken we op uitstap naar Ieper. Thierry Dehaeck wilde ons zijn collectie voorstellen. De collectie van CadyCars werd voorafgegaan door een bezoek aan Mistral Classics. 

1/12/2023 * RDO OP OLDTIMERBEURS IN WAREGEM

26/10/2023 * LET OP UW GELDIGHEIDSDUUR VAN UW KEURINGSATTEST

We kregen een melding binnen van iemand die na een herkeuring van zijn oldtimer een keuringsbewijs had ontvangen met een geldigheidsduur van 1 jaar in plaats van 2 jaar. Telefonisch kon de eigenaar zijn gelijk niet halen. Via onze organisatie namen we via mail contact op en kregen de dag erna al melding dat een vervangend keuringsbewijs zal opgestuurd worden.
Gouden raad: hou de datum op je keuringsbewijs in het oog! Spreek de stationschef aan en/of stuur een mailtje naar reddeoldtimer@outlook.com. Dit kan ook bij andere keuringsbedrijven voorvallen... Reageer zo snel mogelijk!
#RDO#reddeoldtimer#rdoinformeert#rdogaatinoverleg

25/10/2023 * GILL BULINCKX WINT RECHTZAAK OMTRENT LEZ ANTWERPEN

Verder werkend op een bericht in de media van deze voormiddag omtrent Gill Bulinckx die een rechtszaak won inzake de LEZ Antwerpen wegens onvoldoende zichtbaar verkeersbord, hebben we met hem een interview gedaan.

Gill bevestigde de situatie en zegt dat de zaak draaide omtrent een laatste aankondiging alvorens de LEZ binnen te rijden. Deze is zo laag bevestigd onder een ander verkeersbord dat lagere voertuigen zoals personenwagens op de 2de rijstrook nooit het bord kunnen zien als hogere voertuigen zoals vrachtwagens en tractoren op de 1ste rijstrook rijden of stilstaan.

De verkeerswet bepaalt dat verkeersborden steeds zichtbaar moeten zijn voor alle deelnemers aan het verkeer.

Hij stuurde ons heel wat beeldmateriaal door om de situatie te illustreren. Een video vind je als reactie op deze post. Gill weet nog van 2 andere situaties in Antwerpen, maar misschien moeten we er met zijn allen eens extra opletten, en dat ook met andere verkeersborden.

PS: ondertussen zit het HLN-artikel al achter de betaalmuur

Bij De Standaard is er nog een volledig leesbare versie: https://www.standaard.be/cnt/dmf20231025_93201849 (wij nemen er alvast een kopietje van )

25/10/2023 * EINDE FOSSIELE BRANDSTOFFEN?

Vanuit het kabinet van Tom Vandenkendelaere kregen we volgende informatie. Af en toe lees je iets, en wil je de ware toedracht kennen. "De Raad heeft een algemeen standpunt ingenomen op 17/10 voorafgaand aan de COP28 in Dubai en vraagt om wereldwijde uitfasering van fossiele brandstoffen zonder emissiereductie. Er wordt niet specifiek naar e-fuels verwezen aangezien het een algemeen standpunt om te onderhandelen betreft." "Tom vroeg ook nog specifiek na over de situatie in BE en ik geef je graag mee dat er momenteel in België nog geen onderscheiden tarieven zijn voor “gewone” brandstoffen en alternatieve varianten die eenzelfde gebruik kennen. In het kader van de herziening van de energiebelastingrichtlijn is wel voorzien dat duurzamere producten een lager tarief moeten krijgen dan fossiele varianten."

Meer dan ooit proberen we als RDO mee te spelen op het topic "brandstoffen". Wat zijn we met een oldtimer op de baan als we geen of enkel heel dure brandstof kunnen tanken. Brandstoffen lijken ons op vandaag een groter probleem te worden dan LEZ en keuring samen We blijven verder werken!

17/10/2023 * IETS MOET ONS VAN HET HART...

Iets moet ons van het hart... Online zien wij af en toe de vraag/opmerking waarom de toegang tot de RDO-Dag van de Oldtimer jaarlijks te betalen is. Wel, we leggen het die mensen met vragen even (zo kort mogelijk) uit:

- Red de Oldtimer vzw is een organisatie die de algemene belangen van de oldtimereigenaars wil verdedigen. Vaak hebben we hieromtrent overleg met diverse politici, en dat op gemeentelijk, stedelijk, provinciaal, Vlaams, federaal en Europees niveau. Zoals op het podium aangehaald door onze voorzitter Jens Anno kunnen we niet 100% onze slag binnenhalen. Als 'kleine' belangenvereniging zijn we tevreden dat we hen hier en daar hun roer kunnen veranderen van richting. We zijn blij dat we met een kleine steen de rivier wat kunnen verleggen. Inzake technische keuring wordt vaak onze mening gevraagd, inzake verkeersbelasting had het erger kunnen zijn dan 99.99 euro...

- Al onze bestuursleden en ambassadeurs (en op events ook onze medewerkers) werken 100% onbezoldigd. Er gaat niks naar de vergoeding van hun intensief werk. Dat willen we niet, en daar hebben we ook de middelen niet voor...

- Lidgeld kost bij ons dit jaar 10 euro, en is volledig vrijblijvend. Ondertussen volgen ongeveer 13.000 mensen onze Facebookpagina, 'slechts' een 300-tal betaalt voor een RDO-lidkaart. Toch beantwoorden wij alle vragen die binnenkomen. Toch verdedigen wij alle dossiers die binnenkomen. Toch helpen wij alle mensen verder. Na de oplossing vragen wij zelfs niet om lid te worden. Mensen worden hier vrij ingelaten...

- Om ons te laten zien, om te luisteren naar mensen... zijn we vaak aanwezig op beurzen. We danken de organisatoren die ons dat platform gratis aanbieden. Want als onze vzw voor standen moet gaan betalen, dan komen we niet buiten. Zelfs zonder standgeld kost de aanwezigheid op een beurs veel geld. Je hebt deftig materiaal nodig, we bieden passanten (al of niet met lidkaart) een drankje aan bij de babbel/vraag... Ook deze uren/dagen worden onbezoldigd door onze mensen uitgevoerd.

- Wekelijks zijn onze mensen aanwezig op meetings, ritten, beurzen... ze zijn aanspreekbaar voor iedereen (al of niet met lidkaart). Deze verplaatsingen en uren worden niet vergoed. Alles in functie van onze oldtimerhobby...

- Het organiseren van events zoals de RDO-Dag van de Oldtimer 2023 kost enkele duizenden euro's, waarbij we heel vereerd zijn dat bedrijven zoals onder andere U.P. Trans en SD Karweien ons belangeloos gaan helpen met logistieke zaken, enkel en alleen uit hun respect en bezorgdheid omtrent onze oldtimers. We bieden het maximale aan wat onze budgetten kan verdragen zonder de toekomst van de vzw te hypothekeren. Tuurlijk zou het handiger zijn dat er nog meer toiletcontainers op de site staan, tuurlijk willen wij nog meer van dit en nog meer van dat. Maar al die zaken kosten honderden euro's per stuk voor één dag. De commentaren zijn overwegend heel positief over onze organisaties, en daar houden wij ons aan recht. Wij werken niet voor de zagende individuen, wij werken om de algemene oldtimerhobby in stand te houden. Da's ons doel...

- Onze jaarlijkse Dag van de Oldtimer is niet de standaard oldtimermeeting zoals er elke week op de kalender staan. Niet dat wij beter zijn of groter of wat dan ook... wij hebben een boodschap te vervullen in het kader van onze oldtimerhobby. Met de resultaten ervan gaan wij naar de politici om te tonen hoe talrijk en hoe mooi ons mobiel erfgoed en het sociaal contact errond is. Dit zijn geen foto's om foto's te hebben. Dit zijn beelden die we de politiek voorleggen...


Dit lijkt misschien een tekst vol frustraties, maar dat is het niet. Na 4 jaar RDO zijn we nog altijd even gemotiveerd, integendeel misschien zelfs. Deze tekst moet gewoon een einde maken aan mensen die over alles en nog wat aan het zagen zijn op social media. Heb je een probleem? Spreek ons aan, behandel ons met respect zoals ook wij jullie met respect willen behandelen. Wij blijven alleszins onze koers varen.

16/10/2023 * GESLAAGDE RDO-DAG VAN DE OLDTIMER IN ROESELARE

Zondag 15/10/2023 stond de 4de editie van de RDO-Dag van de Oldtimer op het programma. Deze keer waren we te gast in Roeselare. Het schepencollege kwam trots het event openen en legde er de nadruk op dat oldtimers in hun stad van harte welkom zijn.


De weergoden zaten ons in de voormiddag volledig mee. We mochten het event openen onder een heldere hemel, de zon warmde de handen en de voeten op. Tegen de middag kregen we een regenvlaagje te verduren, maar dat kon de pret niet deren.


We zijn vooral gelukkig met de verscheidenheid aan oldtimers die we mochten ontvangen. Jurgen had er bij de voorbereiding wel speciaal opgelet om diverse clubs aan te spreken. Maar het is altijd afwachten tot de dag zelf. We mochten auto's, bromfietsen, moto's, bussen, vrachtwagens, militaire voertuigen... ontvangen. In totaal was er een opkomst van geraamd 1.300 oldtimers.


Dit event is leuk en gezellig, maar moet vooral een boodschap zijn voor onze politici om te zien hoe geliefd onze oldtimers zijn. De foto's en videobeelden nemen we zeker mee. Deze kunnen niet beter het belang van het behoud van onze hobby, onze voertuigen, maar ook van een economische sector weergeven.


We danken alle deelnemers en bezoekers, maar ook alle vrijwilligers, juryleden, partners en standhouders. We maakten er allemaal samen een topdag van!

9/10/2023 * PERSBERICHT RDO-DAG VAN DE OLDTIMER ROESELARE

4/9/2023 * RDO INFORMEERT 'EUROPA' OMTRENT E-FUELS

Vorige week had Jurgen Tanghe een meeting metTom Vandenkendelaere, Europees parlementslid, omtrent de toekomstmogelijkheden van e-fuel.
Tom gaf toe dat er op het moment van het Europees klimaatpact weinig tot geen rekening is gehouden met deze alternatieve oplossing. Meer en meer organisaties maken hen daarvoor wakker en momenteel wordt dit topic warmer in hun besprekingen.
Red de Oldtimer vzw en Tom hebben een engagement om elkaar verder te helpen. Wij zullen hem in contact brengen met producenten die hem alle technische informatie kunnen bezorgen en hij zal ons in contact brengen met internationale politici die aan de kar kunnen helpen duwen.
Tom sprak de voorzichtige woorden uit dat onze fossiele brandstof tot 2035 geen probleem zouden mogen zijn, maar dat we moeten klaar zijn om erna met onze oldtimer te blijven rijden, desnoods met de 'vlucht' naar e-fuel.
Tevens wil Tom de gesprekken aanvatten metVincent Van Peteghem, federaal Minister van Financiën, om de betaalbaarheid van e-fuels te vergroten door een aanpassing van de toepasselijke accijnzen.
Het jaar 2035 klinkt nog ver, maar toch wil RDO deze weg al inzetten. Stap per stap, hopelijk in de goede richting, in de richting van het behoud van ons mobiel erfgoed.
#RDO#reddeoldtimer#rdowiloverleg#rdoinformeert

17/7/2023 * WIJZIGING LEZ-VOORWAARDEN OP KOMST

Op 25 oktober 2022 legde Zuhal Demir, een voorontwerp van besluit voor aan de Mobiliteitsraad tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van 26 februari 2016 betreffende LEZ. Op 18 november 2022 werd dit door de raad goedgekeurd.


Nu bijna exact 8 maanden later vernemen we exact wat de wijzigingen zijn, wat onze oldtimers betreft (°):

- Oldtimers kunnen vanaf 30 jaar de LEZ binnen met betalende dagpassen

- De tijdelijke betalende toelating vanaf 40 jaar, zoals nog van toepassing in Antwerpen, wordt afgeschaft

- Het aantal dagpassen wordt beperkt tot 12 in plaats van 8 (art 3 3° BVR) (op vraag van MINA raad ter bescherming van inwoners, en bij uitbreiding van toepassing op alle oldtimers ongeacht nummerplaat)

- Er komt een uitzondering voor ceremoniewagens (art 3 1° BVR)


Wat denken wij hiervan?

+ uitbreiding naar 12 dagpassen is een pyrrusoverwinning, dit helpt vooral de inwoners niks verder

- afschaffen van tijdelijke toelating vanaf 40 jaar zorgt ervoor dat er enkel nog van de 12 dagpassen gebruik kan gemaakt worden

- we hadden vooral een bevrijding van de inwoners willen zien, en die is er niet gekomen

(°) onder voorbehoud van nalezing van de integrale officiële tekst


Wat zijn we hiermee van plan?

Momenteel hebben we een actie in voorbereiding in Antwerpen, die gaan we dus steviger uitwerken om ons ongenoegen te uiten.

10/5/2023 * ANTWOORD VOLKSLIGA OP VRAGENLIJST

11/5/2023 * REACTIE N-VA OP VRAAG NAAR STAND VAN ZAKEN

9/5/2023 * ANTWOORD VLAAMS BELANG OP VRAGENLIJST

24/4/2023 * REACTIE RDO OP ANTWOORD N-VA

21/4/2023 * ANTWOORD N-VA OP RDO VRAGENLIJST

29/3/2023 * RDO IN AANLOOP NAAR 2024

9/3/2023 * MELDINGSFORMULIEREN ONLINE

Vanaf vandaag proberen we de meldingen mbt technische keuring, LEZ en verkeersbelasting te centraliseren aan de hand van formulieren. Die kan je eenvoudig bereiken op de homepage. Hierbij alvast de linken:

     Technische keuring

            https://forms.office.com/r/pBNZREcVSS

     Lage Emissie Zone

            https://forms.office.com/r/HQDPtWLKaQ

     Verkeersbelasting

            https://forms.office.com/r/zQFZCu9UrW

12/12/2022 * VANAF 2023 ENKEL NOG O-PLAAT MITS 30 JAAR

Omdat we op zoek waren naar officiële bronnen hebben we iets langer gewacht met posten, maar er is momenteel voldoende zekerheid om de boodschap te delen. Vanaf 1/1/2023 moet een voertuig 30 jaar oud zijn om in te schrijven op O-plaat, tem 31/12/2022 is dat 25 jaar. Veel mensen stelden ons al de vraag: is het interessant om je oldtimer op O-plaat in te schrijven? Hierbij onze mening:

- wat verkeersbelasting betreft, is het forfaitair tarief van toepassing vanaf de leeftijd van 30 jaar, ongeacht de inschrijving (vanaf 1/1/2023 verhoging naar 100€)

- qua keuring kan je met een O-plaat gebruik maken van de 2- of 5-jarige termijn in plaats van een jaarlijkse keuring (O-plaat heeft ook eigen keuringsinstructies)

- qua LEZ word je in Vlaanderen gelijk behandeld, in Brussel zijn voertuigen van minimum 30 jaar mét O-plaat gratis, andere zijn betalend

- qua gebruik is een voertuig met O-plaat uitgesloten van onder andere woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer en commercieel gebruik

- wat verzekering betreft hebben we de (eigen) ervaring dat voertuigen onder O-plaat doorgaans net iets goedkoper kunnen verzekerd worden (informeer bij je makelaar)

Het is dus aan jullie, oldtimereigenaars, om te beslissen onder welk stelsel je wil vallen. Persoonlijke keuzes zullen het bepalen.

24/11/2022 * MEETING KABINET ZUHAL DEMIR MBT LEZ

24/10/2022 * WIJZIGINGSBESLUIT LEZ & OLDTIMERS

Terwijl media reeds schrijven over de inhoud van het besluit, is officieel nog niks openbaar gemaakt. Als wat geschreven wordt klopt, dan dienen we dringend terug aan  het werk om de inwoners van de LEZ te bevrijden.

21/10/2022 * NIEUWE KEURINGSINSTRUCTIE GEPUBLICEERD

Op 7/10/2022 meldden we al dat de nieuwe instructie op komst was, maar dat we de bevoegde diensten als eerste de inhoud zouden laten openbaar maken. Dit is dan ook gebeurt, en alles kunt u nalezen op de specifieke pagina: KLIK HIER

7/10/2022 * NIEUWE KEURINGSINSTRUCTIE OP KOMST

Zoals reeds eerder aangekondigd zat RDO mee aan tafel bij het kabinet van Lydia Peeters en het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). De huidige instructie werd geevalueerd en voor verbetering vatbaar gesteld.


Vooral omtrent ombouw/verbouwingen blijkt er in de praktijk heel wat problemen en onduidelijkheden te zijn. Minister Peeters wil bij het herschrijven vooral nadruk te leggen op verkeersveiligheid en duidelijkheid.


Met betrekking tot de publicatie van de officiële stukken wensen we de eer te geven aan de officiële instanties.Bevestigd werd wel dat deze al vanaf 1/11/2022 van toepassing zullen zijn.

6/10/2022 * VERKEERSBELASTING OLDTIMER MOTO'S

Nieuws heet van de naald. In het kader van de verkeersbelasting op motoren (> 250cc) heeft het kabinet Diependaele op onze vraag en voorstel net bevestigd dat de verkeersbelasting op motoren niet verhoogd zal worden naar 100€. Het feit dat verkeersbelasting op die manier zou verhogen t.o.v. een 'moderne' moto had men niet ingezien. Men heeft ons beloofd ook de andere voertuigcategorieën na te zien een gelijkaardig probleem zouden krijgen.


We houden de vinger aan de pols!


#RDO #reddeoldtimer #elkeoldtimertelt

Foto: gaseauline.nl

6/10/2022 * TIJDSCHEMA RDO DAG VAN DE OLDTIMER 16/10/2022

27/09/2022 * VERHOGING VERKEERSBELASTING ONVERMIJDELIJK

18/7/2022 * BUNDELING VAN DE KRACHTEN

17/7/2022 * AANPASSING OLDTIMERKEURING KRIJGT GROEN LICHT

De Vlaamse Ministerraad heeft vrijdag 15/7/2022 het KB gewijzigd mbt de technische keuring van oldtimervoertuigen. Hierbij enkele belangrijke topics:

- De voertuigen,..., met een datum van eerste inverkeerstelling van voor 1 januari 1926 zijn vrijgesteld van de periodieke keuringen.

- Verbouwingen met "vervangend onderdeel met een primaire veiligheidsfunctie" dienen gedocumenteerd te worden met:

     * attest van de fabrikant van het basisvoertuig

     * of attest van de fabrikant van het onderdeel

- "voertuigen die in dienst zijn gesteld voor 15 juni 1968 waarvan de originele verbrandingsmotor vervangen is door een motor waarbij de toename van het motorvermogen niet meer dan 20% bedraagt van de oorspronkelijke waarde en waarbij de motorcilinderinhoud niet meer dan 20% bedraagt van de oorspronkelijke waarde zoals in het kentekenbewijs geregistreerd was." mits attest van de persoon die de ombouw deed

- Enkele mogelijke wijzigingen:

     * wijziging van trommelrem naar schijfrem (met oldtimerdossier)

     * ombouw van automatische naar manuele versnellingsbak of

     omgekeerd (met oldtimerdossier)

     * topchop of verlaagd dak (met oldtimerdossier)

     * verwijderen van bumpers voor zover er geen scherpe kanten

     of uitstekende delen zijn (zonder attest)

     * wijzigen elektrisch circuit van 6V naar 12V of van 12V naar 24V

     (zonder attest)


Alle publieke documenten vindt u al op onze website. Instructies worden in het najaar opgemaakt. Ook daar is RDO bij betrokken, samen met andere belangenverengigingen.


Belangrijk is ook dat Vlaams Minister Peeters de plannen aan het uitwerken is voor een specifieke opleiding voor keurders van oldtimers.

17/7/2022 * O-PLAAT VOORTAAN VANAF 30 JAAR?

In een recent ontwerp van ministerieel besluit bekijkt de Vlaamse Regering de mogelijkheden om de O-nummerplaat (oldtimerplaat) voortaan enkel voor voertuigen van 30 jaar en ouder toe te laten. Voertuigen tussen 25 en 30 jaar die reeds op O-plaat staan, zouden deze kunnen behouden voor zover ze niet heringeschreven worden voor de 30ste 'verjaardag'.


Dit standpunt dient om een overeenstemming te bekomen met het fiscaal staat op Vlaams niveau. Uiteraard dient deze beslissing federaal gemaakt te worden. Maar dit lijkt ons een eerste belangrijke stap in die richting.


Bron: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/.../62C...

8/7/2022 * RDO-WAKE-UP-CALL VOOR ZUHAL DEMIR

Reeds enkele malen heeft Vlaams Minister Zuhal Demir de oldtimereigenaars en -sector zichzelf een tijdslimiet gesteld om met de wijziging van het LEZ-decreet onze hobby hoop te geven.


De meest recente limiet die zij zichzelf oplegde, was 'voor de zomer'. We willen nog mee met de redenering dat hiermee het zomerreces van het Vlaams Parlement bedoeld wordt, maar dat begint stilaan te naderen. Er zijn geen werkzaamheden tussen eind juli en de 4de maandag van september.


Met andere woorden, het is stilaan 5 voor 12 als we een oplossing willen krijgen vóór oktober!! We weten dat Minister Demir heel wat hete hangijzerdossiers heeft, maar vergeet aub niet een hoop te geven aan onze oldtimersector. Er is ondertussen al heel wat schade berokkend.

4/7/2022 * VOORSTELLING RDO-DAG VAN DE OLDTIMER

12/6/2022 * BESTEL NU JE EIGEN RDO-T SHIRT

Beperkt te koop! T-shirts met logo!


Vooraan ter hoogte van de borst staat een klein logo en achteraan een groot logo. De t-shirts (licht blauw) zijn van goede kwaliteit.


Prijs is 20€ voor niet leden inclusief verzendkosten

en 15€ voor leden inclusief verzendkosten.

Grootste maat momenteel beschikbaar is XL.


Hoe bestellen:

Stort het bedrag op rekeningnummer BE90 7360 6712 0832

Mededeling: (lidnummer), maat , naam en adres.

12/5/2022 * RDO ONTMOET FEHAC

Gisteren, woensdag 11/5/2022, hadden we ontmoeting met de mensen van Fehac, de Nederlandse oldtimerfederatie. Na ruime tijd te moeten communiceren via mail en videochat, was 'het beestje' ons genegen. Het werd een gezellige babbel waarbij de problemen in België en Nederland werden besproken, alsook onze visie op de toekomst. We kregen een boek 'Erfgoed dat beweegt' aangeboden, een boek met een titel als een klok. Er werd afgesproken op regelmatige basis te blijven overleggen.

10/5/2022 * RDO-TAXATIEDAGEN WAREN EEN SUCCES

Bij de opstart van het oldtimerseizoen 2022 en na de 2 'verloren' seizoenen wegens de coronaperikelen, nam RDO dus dit jaar de kans om gespreid over Vlaanderen diverse taxatidagen te organiseren.

Quasi alle beschikbare plaatsen waren volzet. Expert van dienst, Manu Barbé, kreeg lof voor zijn werk. Het werd een persoonlijke babbel over de wagen, de historiek, de staat... Deze aanpak, overgoten met een RDO-sfeer, werd ruimschoots geapprecieerd.

Gezien de positieve feedbacks die we mochten ontvangen, overwegen we in 2023 terug een rondje taxatiedagen te organiseren.

Weet dat een taxatie van je oldtimer handig kan zijn bij ernstig ongeval, diefstal, brand... Beter een taxatieverslag in de hand dan niks. Neem ook af en toe foto's van je oldtimer om de evolutie te kunnen aantonen. Bezorg een kopie van je taxatieverslag aan je verzekeraar. Het maakt deel uit van je verzekeringskantoor en is later snel teruggevonden.

Beter voorkomen, dan (proberen) genezen!

31/3/2022 * ONZE PROMOFILM AL GEZIEN?

31/3/2022 * ONTEVREDENHEID MBT OLDTIMERKEURING

Update aanpassing oldtimerkeuring

We lieten jullie al weten dat we mee aan tafel zaten in het kader van het herschrijven van de oldtimerkeuring. Het ontwerp van de MOW werd voorgelegd en besproken binnen de CAIN, een overlegcomité dat moet tussenkomen in dergelijke procedures.

Gisteren kregen we het verslag van de CAIN toegestuurd. Laat ons zeggen: we zijn 'niet echt tevreden'. We zien het vooral als een gemiste kans om te komen tot veiligheid en duidelijkheid, 2 principes die door Vlaams Minister Lydia Peeters persoonlijk aangehaald werden tijdens onze eerste samenkomst.

We zijn van mening dat alles eigenlijk blijft zoals het was, dezelfde onzekerheid blijft. Eén punt is er ondertussen toegevoegd: aanpassing van datum van 1ste inschrijving voor 'zwaar verbouwde voertuigen', alleen is die omschrijving op vandaag nog altijd niet duidelijk. Hier moeten we samen met de Vereniging Verbouwde Voertuigen en Belgian Oldtimer Caravan Club blijven op drukken. In het kader van dit CAIN-advies had Behva geen opmerkingen. Goca daarentegen stelde zich veel vragen omtrent de praktische uitwerking van dit voorstel.

Red de Oldtimer vzw mailde vanmorgen al richting MOW en kabinet Peeters om ons ongenoegen te uiten en om op te roepen alsnog de kans te grijpen.

#RDO #reddeoldtimer #rdowiloverleg #oldtimerkeuring

Link naar onze promofilm: https://www.youtube.com/watch?v=hTRzlcbA1YQ

Tot nu toe hebben we al 4 RDO-Taxatiedagen achter de rug. Oost-en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg passeerden al op de agenda. Telkens werden toffe en diverse oldtimers in een leuke RDO-sfeer getaxeerd door expert Manu Barbé. Van de eerste edities kregen de eigenaars reeds hun taxatiewaarde en -verslag. Bij rondvraag is iedereen tevreden over de waardering op zicht, de openheid van de expert en de inhoud van het verslag.


Tip voor de getaxeerde wagens! Stuur uw taxatieverslag door naar uw verzekeraar. Op die manier creëer je een vast gegeven bij latere verzekeringstopics, bijvoorbeeld: ongeval, diefstal, brand... afhankelijk van de afgesloten polissen.


Op zaterdag 5 mei 2022 hebben we nog een voorlopig laatste RDO-Taxatiedag, deze keer in de provincie Antwerpen. Alle info kun je vinden via onze Facebookpagina en/of via het tabblad 'Taxatiedagen 2022'.

28/3/2022 * REEDS 4 RDO-TAXATIEDAGEN ACHTER DE RUG

Eén en al paniek in de oldtimerwereld sedert het Arrest van de Raad van State van 1/2/2022. De reactie van Stad Gent was anders dan verhoopt. Aangezien er geen uitzonderingen meer bestaan volgens hen voor oldtimers, vallen we onder de gewone regel van 'oude vuile voertuigen'.

Dus gingen we vandaag aan de slag na onze passage op HLN en Nieuwsblad van gisteren. We werden gecontacteerd door Radio 2 Oost-Vlaanderen en AVS.


Beluister hieronder het interview met Radio 2

3/2/2022 * ZORGEN OMTRENT LEZ GENT

En dit is het interview met AVS

Heet van de naald: Bart Claes (Vlaams Belang) ondervroeg zonet Vlaams Minister Zuhal Demir omtrent het uitblijven van een aanpassing aan het LEZ-decreet. Wat kregen we te horen?

- de Minister bevestigt dat ze bereid is toegevingen te doen aan de oldtimereigenaars

- er is een achterstand opgelopen maar dit is zeker niet slecht bedoeld, men wil een doordacht scenario uitwerken

- commissielid Wilfried Vandaele bevestigde dit ook nog eens namens de N-VA fractie

- commissievoorzitster Gwenny De Vroe drong ook aan op een dringende oplossing namens de Open Vld fractie

- er werd eveneens verwezen naar het Arrest 252.839 van de Raad van State van vandaag waarbij er bevestigd wordt dat er sprake is van discriminatie tussen oldtimers van meer dan 40 jaar en oldtimers tussen de 30 en de 40 jaar. Wat dit zal teweegbrengen is nog onzeker. We zijn inmiddels aan het polsen binnen het Gentse gemeenteraad.

Link naar integraal filmfragment:

https://www.youtube.com/watch?v=G3Rj-ipwSs8

Link naar Arrest van de Raad van State:

http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=724

1/2/2022 * VRAAG AAN MINISTER ZUHAL DEMIR

4/1/2022 * RDO-TAXATIEDAGEN

Een tijdje geleden hebben we een post gezet omtrent het nut van een taxatieverslag. Het kan een eerste leidraad zijn bij waardebepaling tov verzekering of koper. Er kwam daar heel wat reactie op. Via mail vroegen veel mensen hoe en wanneer ze dit konden bekomen.

Daarom heeft Red de Oldtimer vzw, in samenspraak met een erkend expert en een 3-tal garages, ervoor gezorgd dat we dit aan een gunstige prijs kunnen aanbieden. De dag zelf proberen we in een RDO-sfeertje te steken!

19/2/2021 * Oost-Vlaanderen (garage Claeys en Gracien te Merelbeke)
26/2/2021 * West-Vlaanderen (garage Warnez te Ardooie)
Prijs (vooraf te betalen):
- 125€ voor RDO-leden
- 135€ voor niet-RDO-leden
Overschrijven mag op rek BE90 7360 6712 0832 met vermelding "RDO taxatiedag"
In geval van annulatie van het evenement betalen wij uiteraard de integrale som terug. Na registratie, betaling en bevestiging zullen wij u het exacte tijdstip doorgeven waarop de taxatie zal doorgaan. Mogen we vragen 15 minuten op voorhand reeds aanwezig te willen zijn.

Wat mag u verwachten van de taxatie?
Een gespecialiseerd vakman zal uw voertuig met u bespreken, nazien en taxeren. U krijgt hiervan achteraf een informatiebundel, waardevol bij een verkoop of verzekeringskwestie.

Interesse? Registreer je dan via onderstaande linken en betaal op rekeningnummer BE90 7360 6712 0832 met vermelding "RDO-taxatiedag".
Heb je vragen? Mail ons gerust op reddeoldtimer@outlook.com

Registratie voor 19/2/2021 te Merelbeke:  https://forms.office.com/r/LYjLXyzLAb
Registratie voor 26/2/2021 te Ardooie: https://forms.office.com/r/b1gZdKwgSc 

Disclaimer: Red de Oldtimer vzw is enkel tussenpersoon in deze en kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van niet-akkoord door welke partij ook.

1/1/2022 * RDO STELT HAAR NIEUW LOGO VOOR

We tekenen 1 januari 2022. Vooreerst aan iedereen een Gelukkig Nieuwjaar, een jaar vol van (oldtimer)plezier en gezondheid. Hopelijk zijn we op weg naar een normaal oldtimerseizoen.

Om de stevigheid van onze vzw-werking kracht bij te geven, pakken we uit met een nieuw logo. Een nieuw logo die je voortaan overal gaat tegenkomen. Er komen ook nieuwe RDO-stickers.

2/12/2021 * BELANG VAN EEN TAXATIEVERSLAG

We krijgen regelmatig vragen omtrent taxatieverslagen voor oldtimers. Wat is daar het nut van en hoelang is dat geldig? Daarom deze korte uitleg:
- Een taxatieverslag is nuttig bij het aangaan van je omniumverzekering. Het geeft een richtprijs om met je verzekeringsmaatschappij overeen te komen bij de aanmaak van de polis. Op het verslag staat in de praktijk geen geldigheidstermijn, het is aan de maatschappij en aan u om overeen te blijven komen.
- In het kader van je gewone BA-verzekering is een taxatieverslag eigenlijk nuttiger dan bij een omniumverzekering. Bij een ongeval in recht is het de tegenpartij die je zal vergoeden. Het is dan aan jou om de maatschappij van de tegenpartij te overtuigen van de waarde van je oldtimer. Regelmatige foto's van je oldtimer, alsook een 'recent' taxatieverslag, kunnen daarbij helpen.
- Tenslotte is een taxatieverslag ook handig bij de wederverkoop van je oldtimer. Je hebt een richtprijs omtrent de waarde en je kan dus op die manier je verkoopprijs gaan bepalen.
Bespreek dit zeker eens met je verzekeraar, of contacteer ERARD Verzekeringen. Zij zullen je graag meer uitleg verschaffen.
#RDO #reddeoldtimer #rdoinformeert

27/11/2021 * RDO PUBLIEKSPRIJS WASE ERFGOEDPRIJS

Met onze VZW streden we mee voor de prijzen bij de Wase Erfgoedprijs, die organisaties wil belonen die zich inzetten voor het erfgoed. Diverse organisaties, diverse soorten erfgoed... Met overweldigende meerderheid mocht RDO de publieksprijs in ontvangst nemen uit de handen van de Burgemeester van Sint-Niklaas, dhr. Lieven Dehandschutter.

​We willen vooral alle mensen bedanken die ons een stem gaven. Zonder hen geen prijs!

24/11/2021 * VOORSTEL PROCEDURE OLDTIMERCOMMISSIE

Dat we ons maximaal tussen alle oldtimerliefhebbers mengen, hebben jullie al mogen ondervinden. Af en toe pikken we daar voorstellen uit 'met potentieel'.

Deze namiddag legden we volgend voorstel (in het kort omschreven) neer bij het kabinet van Vlaams Minister Lydia Peeters en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken:
Discussies in verband met de technische keuring van onze oldtimers willen we zoveel mogelijk lokaal oplossen. In plaats van onmiddellijk een administratief dossier en een geijkte procedure op te starten bij de oldtimercommissie, stellen wij voor dat leden van de commissie de betrokken voertuigen ter plaatse komen evalueren.


Dit creëert de kans om face-to-face te overleggen met de keurder én de eigenaar. Mits voldoende argumentatie zullen mensen elkaar vlotter begrijpen en tot een gemeenschappelijk standpunt komen. Op die manier zou het commissiewerk transparanter, vlotter en persoonlijker kunnen verlopen. Geen werk vanuit 'de ivoren toren' meer.

We kregen ondertussen bevestiging dat dit voorstel effectief beoordeeld zal worden. Wat denken jullie van dit voorstel?
#RDO #reddeoldtimer #rdowiloverleg

21/11/2021 * SUCCESVOLLE INTERCLASSICS BRUSSEL

Met diverse duo's waren we aanwezig op de Brusselse oldtimerbeurs. Onze uitvalsbasis was de stand van de Old Car Drivers uit Izegem. We willen hiervoor van harte bedanken. We zagen veel mensen, veel mensen zagen ons. We spraken veel mensen, en veel mensen spraken ons. Op zaterdag hadden we ook het genoegen om woorden te mogen wisselen met dhr. Guy Verhofstadt en dhr. Jacky Ickx. Zij signeerden enkele RDO-stickers.

19/11/2021 * KERN VAN DE FIVA JAARVERGADERING

Vandaag en morgen staat de algemene vergadering op het programma bij de FIVA - Fédération Internationale des Véhicules Anciens. Dankzij de moderne technieken wordt deze live gedeeld via https://www.facebook.com/fiva.org/videos/439462594368384/ Jullie kunnen gerust ook (deels) meevolgen.


We brengen via deze post verslag uit van de belangrijkste punten. Deze post zal regelmatig worden bijgewerkt...
- FIVA wil vooral originele voertuigen beschermen
- FIVA wil jongeren aanspreken omdat zij de toekomst voor onze hobby moeten garanderen
- je kan je voertuigen laten 'erkennen' met een FIVA Identity Card via https://www.fivamembers.org/ (na registratie eigenaar 400€ te betalen om dossier op te starten )
- de druk op onze oldtimers in Europa spreidt zich uit naar de rest van de wereld
- FIVA geeft voorkeur aan 'lobbying' om onze oldtimers te redden
- er is overleg met en een voorstel bij de Europese Commissie om 'historicals' als uitzondering te beschouwen (stemming verwacht begin 2022)
#RDO #reddeoldtimer #rdoinformeert

15/11/2021 * REACTIE OP ARTIKELS IN WAALSE MEDIA

Naar aanleiding van het artikel in de Waalse media en onze post van gisteren, namen wij vandaag nogmaals rechtstreeks contact op met de adviseurs van Vlaams Minister Lydia Peeters omtrent het voorstel in het kader van klimaatplan.

Verklaren dat we moeten stoppen in 2030 = FOUT
Verklaren dat we safe zitten in 2030 = FOUT

Op basis van de 'geruchten' en de 'plannen' hebben we goede hoop, maar op vandaag verkondigen dat we safe zitten, is fout. Dat werd ons expliciet via mail bevestigd. We blijven ook betrokken partij: "Van zodra er meer duidelijkheid is, zullen we niet nalaten om de sector te informeren." We houden de vinger aan de pols!

8/11/2021 * OVERZICHT STAND VAN ZAKEN RDO-WERKING

Red de Oldtimer vzw is gestart vanuit de LEZ-problematiek, maar is ondertussen bezig op diverse topics. Waarom? Omdat de druk op onze oldtimerhobby en -sector te groot wordt. Als we de oldtimers willen redden, dan moet het op de dag van vandaag op alle vlakken gebeuren. Daarom willen we jullie een overzicht bezorgen.

Wat de LEZ-problematiek betreft, is het voorlopig wachten op het voorstel tot decreetswijziging door het kabinet van Vlaams Minister Zuhal Demir. Een eerder voorstel van Bart Claes van Vlaams Belang werd op 12/10/2021 in de commissie afgewezen (zie eerdere post). De algemene teneur is positief, maar het wordt wachten op welke plaats er zal in een algemeen herschrijven. Ons voorstel ligt reeds geruime tijd op tafel en zou mee bekeken worden in het ontwerp. Regelmatig contacteren we het kabinet om de stand van zaken te kennen. We vrezen dat de perikelen omtrent het klimaatplan (zie eerdere post) hier voor vertraging zal zorgen (zie ook verder in deze post).

Op het vlak van de verhoging van het forfaitair tarief van de verkeersbelasting van 38 naar 100€ zaten we reeds samen met Vlaams Minister Matthias Diependaele. We vernamen dat de verhoging deel uitmaakt van de Vlaamse begrotingsbesluiten en dat hier geen ommekeer meer mogelijk zou zijn. De inwerkingtreding zou pas voor 2023 zijn. Momenteel bespreken we de mogelijkheden omtrent compenserende maatregelen zoals:
- één nummerplaat voor collectioneurs waarmee verschillende voertuigen kunnen gebruikt worden. Het kabinet Diependaele zou de technische en financiële mogelijkheden hiervan nazien. We blijven hen utieraard volgen om te zien of er op dit vlak deuren kunnen worden geopend;
- het kabinet Diependaele is bereid contact te nemen met het kabinet Demir om 'in ruil voor de verhoging' een onvoorwaardelijke toegang te krijgen tot de LEZ in Vlaanderen. Een eerste verkennend contact hieromtrent zou er al geweest zijn. Dit vraagt uiteraard meer werk en overleg, zie ook het verwachte ontwerp van het LEZ-decreet.

De technische keuring die oldtimers op vandaag moeten ondergaan, zorgt af en toe voor spanningen en vertoont tekorten. Eerder hebben we deze problematiek reeds aangekaart bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Een 1-op-1 online vergadering met MOW leidde ertoe dat we op 12/10/2021 mee aan de onderhandelingstafel werden uitgenodigd van Vlaams Minister Lydia Peeters (zie eerdere post). We verwachten op basis van alle besprekingen een voorstel tot het herschrijven van de instructies tegen eind 2021. De Minister liet weten dat het de bedoeling is deze op 1/7/2022 reeds te laten ingaan. We wachten hier het ontwerp af.

Wat het Vlaams Klimaatplan betreft (zie eerdere post) blijven we de zaak opvolgen. Op basis van het plan dat nu op tafel ligt, zouden oldtimers niet geviseerd zijn. Contacten met het kabinet Peeters leerden ons dat hieromtrent op vandaag nog geen garanties kunnen geboden worden. We blijven dit uiteraard voor jullie opvolgen en reageren indien nodig.

8/11/2021 * VOORSTEL VLAAMS KLIMAATPLAN

De eerste signalen die we mochten ontvangen omtrent het klimaatplan voor Glasgow waren héél onrustwekkend. Nieuwe wagens zouden enkel nog elektrisch kunnen en er zou een verkoopverbod komen op de tweedehandsmarkt.

Momenteel 'beperkt' men het voorstel tot het volgende:
- NIEUWE personenwagens en bestelwagens vanaf 2029 enkel nog elektrisch aangedreven (zelfs geen hybride meer). Afhankelijk van diverse factoren kan limietdatum nog verschoven worden
- TWEEDEHANDSE wagens zouden voorlopig buiten de scoop gelaten worden. Deze kunnen dus na 2029 nog verkocht worden tot ze uiteindelijk zullen uitdoven.
Dat wil zeggen dat onze oldtimers op zich nog vrij kunnen verder rijden en verhandeld worden. Aan welke voorwaarden dit zal zijn is op vandaag nog onduidelijk. RDO vzw is hiervoor in contact met het kabinet van Minister Zuhal Demir.

We blijven dit uiteraard met arendsogen opvolgen!

Link naar VRT: ​https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/11/04/klimaatplan/

17/10/2021 * GESLAAGDE RDO-DAG VAN DE OLDTIMER

12/10/2021 * AANWEZIGHEID COMMISSIE LEEFMILIEU

12/10/2021 * OVERLEG MET MINISTER DIEPENDAELE

12/10/2021 * OVERLEG MET MINISTER PEETERS

9/9/2021 * BESTEL JE SOUVENIR OP VOORHAND

De mensen van SPOEDmagazine vakblad & webshop spoed112, RDO-partner, brengen een souvenir op de markt voor onze RDO-Dag van de Oldtimer.


Deze patches zijn verkrijgbaar aan 12.5€, maar wie op voorhand reserveert en afhaalt op hun stand tijdens het event, kan die bemachtigen aan 10€ per stuk.


Betaling is nog niet nodig, enkel online reserveren via https://forms.office.com/r/Y20z3THb9e
#reddeoldtimer #RDO #rdodagvandeoldtimer

25/8/2021 * ONLINE OVERLEG MET MATHIAS DE CLERCQ

Anderhalve maand geleden hadden Jens en Jurgen een online overleg met de Gentse burgemeester, Mathias De Clercq, en zijn kabinetschef. Voornaamste thema's waren:
- uitbreiding van de LEZ Gent (ondertussen van tafel)
- mogelijkheid tot uitzondering voor oldtimers


Dit is het eerste verslag waarvoor we geen expliciete goedkeuring kregen. Het werd bezorgd en herinnerd. Zwijgen is toestemmen, denken we dan maar na die lange tijd dan maar. Jullie hebben recht om te weten wat Red de Oldtimer vzw doet. Dus bij deze..

11/8/2021 * TEKEN VAN HOOP (HLN 11/8/2021)

1/7/2021 * RDO BEGELEIDT VIVES-EINDWERK

RDO-bestuurslid Jurgen Tanghe trad op als peter bij de opmaak en de verdediging van het eindwerk van deze Vives-studenten. Tim, Aline, Bert en Benoit gaven hun visie op "De toekomst van de oldtimer in Vlaanderen". Dit thema moesten ze op diverse vlakken uitwerken, beginnende met een marktonderzoek waaraan heel wat RDO-volgers deelnamen (dikke merci nogmaals!) en dan een uitwerking op het vlak van logistiek, financieel-economisch, commercieel-marketing en technisch-ecologisch. Thema's als elektrificatie en e-fuels zijn ze niet uit de weggegaan.

Jurgen was aanwezig bij de verdediging van hun werk bij Vives Kortrijk en zag/hoorde dat het goed was. De jury onthaalde hun werk heel positief, dus hebben we toelating gevraagd om dit werk via RDO met jullie te delen. Downloaden kan je hier.

16/6/2021 * RDO-ACTIE IN BRITSE MEDIA

31/5/2021 * RDO-RIT GENT IN 'DE GENTENAAR'

31/5/2021 * RDO-RIT GENT IN 'HLN'

24/5/2021 * NIEUWSBRIEF MBT UITWUIFRIT 29/5/2021